22 december 2020
Geplaatst door TeamSouburgnoord

De planvorming voor het gebied Souburg-Noord ambieert niet alleen een ontwikkeling op lokaal schaalniveau, maar is een toevoeging voor Oost-Souburg als nieuwe wijk op gebied van uitstraling en ruimtelijke kwaliteit.

Het doel van de structuurschets is om de stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten aan te geven, waarbinnen de verdere ontwikkeling op (landschaps)architectonisch vlak moet gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt een kwaliteitshandboek opgesteld waarbij nader op de details wordt ingegaan middels randvoorwaarden en richtlijnen voor de architectonische uitwerking. Het streven is om op integrale wijze de landschappelijke waarden in het plangebied te combineren met unieke woningbouwprojecten.